כללי התנהגות במגרשים

IMG_6972

מתוך אתר ההתאחדות לכדורגל

אוהד יקר, משחק הכדורגל הוא אירוע ספורט הנועד להנאת קהל האוהדים, הצופים והמשתתפים. קיום וכיבוד כללי ההתנהגות על ידך, כאוהד, יתרמו לקיומו של המשחק באווירה הוגנת וספורטיבית ויגרמו לאוהדים נוספים, וביניהם בני נוער ונשים, להגיע למגרשי הכדורגל ועל כן יש לשמור על כללים אלה:

1. חובה לשמור על הסדר הציבורי בתחומי האצטדיון ובסביבתו.

2. חל איסור מוחלט לנקוט במעשי אלימות, או לאיים, פיזית או מילולית, בתחומי האצטדיון ובסביבתו.

3. אסור לאוהד להיכנס לתחומי המגרש (לפני המשחק, במהלכו ולאחריו) מעבר לגדר החוצצת בין המגרש לבין היציע

4. חל איסור על הכנסת שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק ובבקבוקי זכוכית, לאצטדיון.

5. אין להתבטא בהתבטאויות גזעניות, לרבות קריאות, נהמות, הנפת שלטים ובכל דרך ביטוי אחרת, שיש בהן משום איום, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור או חלקים של האוכלוסייה והכל בשל השתייכות לגזע, לדת או למוצא לאומי אתני.

6. יש לכבד את ממלאי התפקידים במגרש, לרבות סדרנים, שוטרים, “אחראי בטיחות” ו”מנהל האירוע” ולציית להוראותיהם.

7. חל איסור מוחלט להכניס לתחומי האצטדיון ו/או לעשות שימוש באצטדיון ובסביבתו, לרבות השלכה בתחומי האצטדיון של “חפץ אסור” כהגדרתו בחוק איסור אלימות בספורט, התשס”ח 2008- ובכלל זה כלי ירייה, חומר נפץ, סכין ואולר, חומר מסוכן ואמצעים כימיים אשר הפעלתם גורמת לקולות נפץ, עשן או אור, לרבות חזיזים.

8. במידה ומקום הישיבה באיצטדיון מסומן, יש לשבת במקום המסומן.
אוהד זכור, משחק הכדורגל הינו אירוע ספורט המיועד להנאתך ולהנאת כל בני המשפחה. שמירה על כללי ההתנהגות ועידוד קבוצתך יבטיחו קיום משחק כדורגל מהנה, הוגן וברוח ספורטיבית. אי ציות לכללים, עלול לגרום להרחקתך מהאצטדיון ולנקיטת צעדים נוספים בהתאם לחוק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.